Xavier Benguerel va nèixer a Barcelona el 1931. Es va traslladar a Santiago de Chile l´any 1940 amb els seus pares –exiliats a conseqüència de la Guerra Civil-, retornà a Barcelona el 1954 i ingressà a l´anomenada “Generació del 51”. Inicià els seus estudis musicals amb el mestre Cristòfor Taltabull si bé la seva formació ha estat marcadament autodidacta.

Aquests dos fets són molt significatius ja que impliquen una ràpida inserció al moviment musical del seu país a la vegada que un progressiu contacte amb les tècniques i estètiques més avançades que s´havien desenvolupat a Europa en el decurs de la primera meitat del segle.

Benguerel entrà ràpidament en l`òrbita de tendències tan renovadores com les representades per músics com Bartók o Strawinsky a les quals, poc després, van seguir les de l´Escola de Viena.

El 1959 escriu Cantata d´Amic i Amat, incorpora en aquesta obra tècniques i procediments serials i és programada en el Festival Internacional de la SIMC de 1960 a Colònia.

Podem destacar com a fites importants en la seva carrera el concert monogràfic al Palau de la Música Catalana (1972); el Premi Luigi Dallapicola (1977); els encàrrecs de la ciutat de Hagen, Festival Schütz de Berlín; Südwestfunk de Baden Baden; Biennale de Zagreb; Orquesta Nacional de Madrid; Orquesta de RTVE; Festival d´Alacant 1990, Festival de Torroella de Montgrí; de la Catedral de Speyer (Alemanya); Festival de Sant Feliu de Guíxols; Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, etc.

També s´han de destacar l´estrena a Barcelona de l´òpera de cambra Spleen (1984) i que l´any següent es presentà a l´Òpera de Frankfurt.

L´obra, però, que més l´ha donat a conèixer ha estat el Llibre vermell, basada en els cants i dançes del segle XIV guardades en el Còdex montserratí del mateix nom i que es va estrenar en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona el 1988 amb altres audicions en moltes diverses ciutats europees.

Posteriorment ha escrit Dos Poemes de Charles Baudelaire per a baríton i orquestra, encàrrec del Concert del Mil.lenari de 1991, que es va estrenar aquell mateix any en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

Llibres que s’han publicat sobre la seva obra:

1991.-Carles Guinovart i Tomás Marco: Xavier Benguerel
(Generalitat de Catalunya)
2001.- Jesús Rodríguez Picó: Xavier Benguerel, obra y estilo
(Idea Books).
2006.- Jorge de Persia: Xavier Benguerel, búsqueda e intuición
(SGAE)
2011.- Tomás Marco: Xavier Benguerel
(Universidad Complutense, Madrid)

El 1993 dóna a conèixer Te Deum, en homenatge a l´escultor J.M.Subirachs, per a solistes, cor i orquestra.

El 2001 el Ministerio de Cultura de Madrid, encarrega a Benguerel la composició de l´òpera Jo, Dalí, pel centenari del seu naixement. Òpera que s’ estrenarà en el Teatro de la Zarzuela de Madrid el Juny del 2011 i en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona el Setembre del mateix any.

El 2005, és nomenat Patró d´Honor de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música. Fa cessió del seus manuscrits i arxiu musical a la Biblioteca de Catalunya.

El 2007, és nomenat Conseller de la SGAE.

El 2015, reb el XIII Premi SGAE de la Música Iberoamericana Tomás Luis de Victoria.

Benguerel ha tractat tots els gèneres musicals en estil propi, des de la peça intimista per a un sol instrument, fins a l’ òpera, la cantata, l’obra simfònica o la música de cambra.

Està en possessió d´una extensa discografía.

Mor a Barcelona el 10 d'agost del 2017.